_ Zahl→Exp Katalog Tabellen Befehle Editor Home ex 10x sin cos tan
Kürzen Exp→Zahl Quer Sort Tabelle f(x) lg ln log sin-1 cos-1 tan-1
Erweitern .,...↔a/c Quer I Median BinomCDF BinomPDF ! nCr nPr x! C AC
GgT Röm. Quer A GRAPH e n√x xy ÷
KgV In Worten arith. M f(x) d ( ) 7 8 9 x
a b/c↔d/c Dez→Bin geom. M Zufall PHI Extrema [ ] 4 5 6 -
d/c↔a b/c Bin→Dez harm. M & σ Wendest. { } 1 2 3 +
Teiler x-1 x π # , ; = 0 Ans ENTER